Deutsche Active Quant Equity is een actieve strategie die op systematische wijze aandelen selecteert op basis van het kwantitatief dynamisch Multi-Factor model. Door de dynamische Multi-Factor benadering kan het kwantitatieve model maandelijks de factoren aanpassen aan veranderende marktomstandigheden. Binnen het Active Quant Equity universum worden drie strategieën onderscheiden: Relative Return (long only, short extension), Total Return and Low Volatility. Het totale beheerde vermogen bedraagt circa € 4,5 miljard per eind februari 2017.


Het Multi-Factor model werkt met een database van 200 factoren die de performance kunnen voorspellen. Deze factoren kunnen onderverdeeld worden in 5 factorklassen: Analyst sentiment, Financial strength, Earnings growth, Technical indicators en Valuation. Maandelijks wordt per factorklasse de factor geselecteerd die de laatste maand het beste de performance voorspeld heeft. Daarnaast krijgen de twee factorklassen met de beste voorspellingskracht een extra factor toegewezen. Op basis van deze 7 factoren/criteria krijgen alle aandelen uit het betreffende universum een score. De aandelen met de hoogste score (dat wil zeggen de aandelen die het naar verwachting relatief beter gaan doen dan de markt) worden gekozen. Het model zorgt voor die combinatie van factoren die optimaal is voor wat betreft voorspellingskracht en meest efficient in risico budget.